>  Odsávací hadice s koncovkami
 >  Odsávací hadice s koncovkami - Tip
 >  Odsávací hadice - Stop vakuum






 ODSÁVACÍ HADICE SERRES S KONCOVKAMI - TIP

Systém Serres stop vacuum se používá jako uzavírací ventil zejména v nemocnicích, kde je systém shromažďování odpadu přímo propojen s centrálním potlakovým systémem.

Zařízení stop vacuum je vybaveno hadičkou s oběma typy spojek ("samčí" i "samičí") a zapojuje se do samičí spojky na straně háčku.

Proces odsávání nastane pouze tehdy, uzavře-li uživatel otvor prstem na horní straně zařízení stop vacuum.



© HZZ,a.s., created by L. Špička, 2008